PRIVACY STATEMENT

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We doen er alles aan om uw privégegevens ook echt privé te houden. We vragen wel gegevens van u, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken aan EMWISE.nl, neem dan gerust contact met ons op via info@livingprints.nl.

Deze privacyverklaring is het laatste aangepast op 24 mei 2022

Privacy beleid

Living Prints (EMWISE) vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze webwinkel laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens (o.a. naam, adres, land)
 • Telefoonnummer
 • Factuurgegevens (o.a. btw-nummer en naw-gegevens)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Klantgegevens (o.a. klant-id, bestelhistorie en eventueel gebruikersnaam)
 • Betalingsgegevens

Juridische gronden en doeleinden gegevensverzameling

Living Prints (EMWISE) heeft verschillende juridische gronden op basis waarvan wij gegevens van u verzamelen. We hebben bijvoorbeeld gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Living Prints (EMWISE). Dit is o.a. het geval bij de afhandeling van de bestelling, retourneren en contact met ons. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze reviews, contact met ons via email of telefoon, bezoek van onze website, onze nieuwsbrief en onze activiteiten op social media.

Hieronder een overzicht van de doeleinden van de gegevensverzameling bij Living Prints:

 • Afhandelen bestelling
  Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
 • Afhandelen betaalverkeer
  Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.
 • Communicatie
  Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.
 • Uitvoering wettelijke plicht
  Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Marketing (indien toestemming)
  Om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens (eventueel middels cookies). Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor hebt gegeven.
 • Fraudepreventie
  Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Opslag persoonsgegevens

We slaan uw gegevens op in verschillende databases. We hanteren hiervoor altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Uw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie (Nederland).

Toegang persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Of gebruiken we uw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van uw bestelling. Uitgezonderd hiervan zijn ook de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Inactieve klantaccounts met klant- en bestel informatie verwijderen we na 3 jaar.
 • Factuur-, betaal- en bestelgegevens bewaren we 7 jaar. Dit is verplicht vanuit de belastingdienst.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we zo lang als noodzakelijk is.

Inzage, corrigeren, verwijdering persoonsgegevens

Wilt u gratis inzage krijgen in uw persoonsgegevens? Of wil u uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of uw e-mailvoorkeuren aanpassen? Laat het ons gerust weten per e-mail.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Living Prints is onderdeel van:

EMWISE

info@EMWISE.nl / info@livingprints.nl

KvK 74968777

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Living Prints zijn terug te vinden via: Algemene voorwaarden